Monthly Archives

április 2020

Adalbert öröksége

By | Kultúra, Lelkiség, Nagyvilág

„Ezek után betelvén napjai [ti. Gézának], az Úr megtestesülésének 997. esztendejében e világ haszontalan viszontagságait égi örömmel cserélte fel. És ugyanazon évben boldog Adalbert püspök Isten igéjének hirdetése végett poroszföldre lépett, majd ugyanott a vértanúság pálmájával koszorúztatott meg.”

(Részlet Szent István király Nagy legendájából) Read More