Lengyelországot május 3-án a Fekete Madonna oltalmába ajánlják

A koronavírus-járvány előidézte szomorú helyzetben a lengyelek Máriához fohászkodnak oltalomért.

Május 3-án a Jasna Gorai Szűzanya oltalmába ajánlják nemzetüket. A szertartást a lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek vezeti, és élőben követhető lesz a Facebookon és a televízióban.

 

Lengyelországot a történelme során előforduló nehéz és válságos pillanatokban mindig a nemzeti kegyhely Fekete Madonnájának ajánlották föl. Így volt ez 1920-ban a bolsevik megszállás fenyegetésekor, vagy 1946-ban, a második világháborút követően a kommunizmus előretörésekor. 1956-ban is, amikor a háromszáz évvel korábbi dicsőséges eseményre emlékeztek, ahol éppen a Jasna Gorai pálos kolostor állította meg a svéd csapatok előrenyomulását. Hálából II. János Kázmér lengyel király (Jan Kazimierz) 1656. április 1-jén a lwówi (lvivi vagy lembergi) Szent Szófia-székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a Szent Szűznek, és egész birodalma Patrónájává és Királynőjévé választotta őt.

 

Több nemzetet felajánlanak a Szűzanyának a járvány idején

 

1979-ben II. János Pál pápa első apostoli útján, melyet hazájában tett, a lengyel egyházat a Jasna Gorai Szűzanya oltalmába ajánlotta. Négy évvel ezelőtt, május 3-án pedig, Lengyelország megkeresztelkedésének 1050. évfordulóján a püspöki konferencia elnöke megújította a nemzet felajánlását Isten Anyjának. A jelenlegi koronavírus-járvány idején több ország is a Szűzanya kezébe helyezte magát, mint Anglia és Wales, Portugália, Spanyolország és Ausztria. Ehhez a sorhoz csatlakozik május elsején Olaszország, amikor a püspökök Mária oltalmát kérik Itália számára. Lengyelországban eközben a fertőzöttek aránya elérte a 12 ezret, 562 a halálos áldozatok száma.

 

A nemzet lelki boldogulását kell segíteni

 

A lengyel püspökök így írnak honlapjukon:

„Közeledik a visztulai csoda centenáriuma, amikor 1920 augusztusában a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására nemzetünk és az európai civilizáció megmenekült a bolsevik uralomtól. Most pedig, elődeink nyomán mi is Jasna Gorába jövünk, ahol nemzedékek óta tanuljuk, hogy Krisztus és vele együtt Mária, Lengyelország Királynőjének országa sajátos szolgálatot foglal magában a nemzet iránt. Itt, Jasna Gorában jobban tudatosul felelősségünk a lengyel keresztény örökség iránt. Minden társadalmi réteget egyaránt gondozni kell nemcsak anyagi, hanem lelki boldogulása érdekében is.”

 

Idén a lengyel püspökök köszönetet mondanak Szent II. János Pál születéséért, aki Máriában az elmaradhatatlan remény modelljét látta, amely átölelte a teljes embert. Köszönetet mondanak Stefan Wyszyński bíboros boldoggá avatásáért is, amelyet június 7-re tűztek ki, bár a járvány miatt bizonytalan időre elhalasztják. A lengyel és az európai egyház jelképes alakja arra emlékeztet minket – írják a főpásztorok -, hogy nem elég Isten Anyjának tiszta és megsebzett arcára tekinteni, hanem ki kell olvasni tekintetéből mindazt, ami a lengyel lelkiismeret megújulásához szükséges.

Most a lengyel püspökök Máriával, Isten Anyjával, Lengyelország Királynőjével és védőszentjeikkel együtt kérik Istent, hogy mentse meg hazájukat a jelenlegi nehéz időszakban.

 

A 100 évvel ezelőtti felajánlás szellemében a lengyel püspökök alázatosan megvallják: „hálátlanságunk és bűneink miatt megérdemeljük a büntetést, de védőszentjeink érdemei miatt, testvéreink hitükért elszenvedett vértanúságáért, a Lengyel Korona Királynőjéért, Édesanyádért, szeretett Czestochowai Anyánkért kérünk, bocsásd meg bűneinket, melyek az élet ellen elkövettünk. Bocsásd meg eucharisztikus jelenléted megszentségtelenítését, Édesanyád káromlását és a széthúzás minden bűnét! Alakítsd át szívünket a te isteni szíved képmására! Változtass meg mindenható kegyelmeddel, a közönyből és a langyosságból tégy minket buzgóvá és lelkessé; tedd, hogy mostantól hűséggel szolgáljunk, és soha ne hagyjunk el Téged!”

 

„Jézus Szentséges Szíve, rád bízzuk a lengyel egyházat, minden helyzetét és hivatását: a papságot, a megszentelt életet élőket, minden hívőt, akik Lengyelországhoz tartoznak határokon belül és kívül. Vedd el tőlünk hibáink és bűneink minden csapásával együtt a koronavírus világjárványát, a fenyegető szárazságot, a gazdasági válságot és a hozzá kapcsolódó munkanélküliséget! Ezen kéréseinket bátorkodunk eléd terjeszteni a Boldogságos Szűz Mária különleges közbenjárásával, aki Becses Segítőnk és Oltalmunk.”

 

A lengyel püspökök így folytatják fohászukat: „Isten Anyja, Lengyelország Királynője és Jasna Gorai Szűzanyánk! Ma hozzád száll bizakodó imánk, mely egyesít minden lengyel szívet. Fogadd el gyermekeid tiszteletteljes kívánságait, akiket mindig anyai szeretettel gondoztál! A te gyermekeid vagyunk, és azok is akarunk maradni. Kísérj el minket életünk hétköznapi útjain, légy vezetőnk, könyörgő és legyőzhetetlen erő számunkra! Mária, ebben az imában meg akarunk emlékezni a világban, az egyházban és hazánkban megnyilvánuló szolidaritásról, amiről a portugál egyház pásztora Fatimában beszélt 2020. május 13-án. Ma rád bízzuk hazánkat és nemzetünket, minden lengyelt, akik az országban vagy külföldön élnek. Rád bízzuk egész életünket, minden örömünket és szenvedésünket, mindazt, amik vagyunk, és amink van, egész múltunkat, jelenüket és jövőnket. Imádkozz, hogy a megígért Szentlélek újra leszálljon és megújítsa a Föld arcát! Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a te országod! Mária, Lengyelország Királynője, imádkozz érettünk! Ámen.”

Forrás: vaticannews.hu