Szűz Mária oltalma alatt elkötelezetten a család védelmében

By 2019-01-23Kultúra

Panama egyházi helyzete kezdetektől napjainkig a Vatican News összeállítsában.

Panama evangelizálásának története visszanyúlik az Újvilág felfedezésének az időszakába, a 16. század elejére, amikor kialakult a „Camino Real”, a királyi útvonal, mely délről, Latin-Amerikából, éppen Panamán keresztül vezetett észak felé. Az itt megtelepedő első misszionáriusok ferencesek voltak, akiket a fogoly-kiváltó mercedáriusok, domonkosok, majd a század második felében a jezsuiták, kapucinusok és ágoston rendiek követtek. A mai Columbia és Panama határán, az Atrato folyó torkolatánál alapították meg La Guardia városát 1510-ben, a sevillai székesegyház Szűz Mária tiszteletére emlékezve és megkülönböztetésül az „Antigua”, az Ősi nevet adták mellé: Santa Maria la Antigua.

Az új világ első egyházmegyéjét itt alapítják meg

1513-ban a X. Leó pápa a „Köteles lelkipásztori szolgálat” kezdetű bullájával itt alapította meg az új Kontinens első egyházmegyéjét, élén egy ferences püspökkel. 11 évvel később, 1524-ben az egyházmegye székhelyét átvitték a mai Panamavárosba. 1583-ban érkeztek az első jezsuiták és azonnal tanítani kezdtek: 1674-ben megalapították a Xavéri Szent Ferenc egyetemet, mely száz éven át működött, amikor 1763 után elüldözték a spanyol misszionáriusokat, s ezzel egy nagyon viszontagságos helyzetet élt át a helyi egyház.

A helyi egyház a 19. században a spanyol uralomtól való függetlenség mellett

Az 1800-as évek függetlenségi törekvésekben a panamai helyi egyház püspöke és sok papja is támogatta és aláírta a nemzeti önrendelkezés követeléseit, sőt Durán püspök az egyház javait felajánlotta az új nemzet legszükségesebb sürgető feladatainak a megoldására. Columbia után Latin- Amerika második országaként létesített Panama diplomáciai kapcsolatot 1837-ben a Szentszékkel, melyet ötven évvel később konkordátum erősített meg.

Önálló saját egyházkerületek felállítása a huszadik században

A huszadik század hozta meg a columbiai Bogota, majd később Cartagena egyházmegyéitől való elszakadást, végül pedig 1925-ben XI. Piusz pápa megteremtette az önálló panamai egyházi struktúra kialakítását, amikor érsekség rangjára emelte Panamavárost. A század derekán az érsekségből leválasztva születtek meg a szufragáns egyházmegyék, mint például Darién y Colón, David, Veraguas.

A Santa Maria la Antigua védnöksége alatt 

1970-ben a Panamában szolgáló katolikus papok 75 százaléka idegen misszionárius volt: spanyol, olasz, észak-amerikai. Szent II. János Pál pápa 1983 májusában látogatta meg Panamát és szorgalmazta a helyi papság kinevelését. Tovább folytatta új egyházmegyék megteremtését, majd 1999-ben a panamai püspökök a Santa Maria la Antigua-t, a sevillai Ősi Szűzanyát az érsekség patrónájaként hirdették ki, majd a 2000-es Jubileumi Szentévben egész Panama Patrónájának tették meg.

Panamai püspökök a család védelmében 

Az új évezred első évtizedének főbb kihívásai a panamai egyház számára: az élet védelme a foganástól annak természetes végéig, az egy férfi és egy nő kapcsolatán alapuló hagyományos családmodell védelme, a kiskorúak megóvása a visszaélésektől, a rabszolgaságtól, a prostitúciótól és a kényszermigrálástól, a szekták erőszakos terjedése, szociális igazságtalanság, erőszak és korrupció. A panamai egyház a kihívásokkal szemben egy konkrét program keretében Nemzeti Misszió meghirdetésével válaszolt. A főpásztorok két ad limina látogatást tettek a Vatikánban.

Ad limina látogatások a Vatikánban

Először 2008-ban XVI. Benedek pápa fogadta őket és határozottan kérte tőlük a család védelmét és az egyház társadalmi tanításának a megismertetését és helyi lehetséges alkalmazását. 2012-2013-ban ünnepelte Panama Amerika első egyházmegyéje felállításának 500. évfordulóját. 2017-ben ismét ad limina látogatáson jártak Ferenc pápánál és a kötetlen légkörű beszélgetés során érintették az élet és a család védelmét illetve a mostani Ifjúsági Világtalálkozóra való előkészületet.

Gender támadás, ideológiai gyarmatosítás… 

A legsúlyosabb kihívás politikai szinten éri a panamai katolikus egyházat, amikor nem kormányzati nemzetközi szervezetek nyomásgyakorlással próbálják rávenni a püspököket és a papokat, hogy fogadják el a gender-elméletet, ismerjék el egyházi és társadalmi szinten a különféle együttélési formákat. A panamai főpásztorok azonban az egyház hitbéli és erkölcsi tanításához híven kiállnak a család és az élet védelme hagyományos értékei mellett.

A fotókon a panamavárosi Ősi Szűz Mária székesegyház, a kegyszobor, az alapítás 500. évfordulójára emlékező tengeri zarándokút 2013-ban és végül az eredeti kegykép Sevilla katedrálisában.

Forrás: Vatican News Facebook