Premontrei rend

By 2018-06-06Lelkiség

Premontreiek, Norbertínusok, vagy Fehér Kanonokok (a Brit-szigeteken). Egy szerzetesközösség, a Római Katolikus Egyházon belül, papok, testvérek és nővérek. Rendünket Szent Norbert alapította a 12. század elején, az érett középkori nagy reformtörekvések hajnalán Nyugat-Európában.

Közösségi életet élünk apátságainkban és perjelségeinkben Szent Ágoston reguláját követve; ezen felül a házainkon kívül eső tevékenységekbe is komolyan belevetjük magunkat.

Közösségünk jelenlegi (2012) létszáma kissé meghaladja az 1300 főt, ami magába foglalja a papokat, nővéreket, testvéreket, diakónusokat és novíciusokat is. Napjainkban jelen vagyunk a következő országokban: Franciaország, Belgium, Hollandia, Anglia, Írország, Dánia, Németország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Svájc, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Dél Afrika, Kongó, Brazília, Peru, India és Ausztrália

Premontrei fogadalmak:

  • Szegénység – ami egyszerű életet követel tőlünk, életünk és talentumaink megosztását egymással és azokkal, akiket szolgálunk
  • Tisztaság – megszentelt cölibátus, ami megnyit minket a lélekben való növekedésre egységben másokkal
  • Engedelmesség – amely minél teljesebben kitágít bennünket Isten akaratának befogadására

Mint kanonokok arra kötelezik el magukat, hogy a Szentmisét (Eucharisztiát) és a Zsolozsmát (Isteni Offíciumot) minden nap kórusban méltóságteljesen és nyilvánosan ünnepeljék.

A keresztelésben kapott meghívottságuk erényével, és a fogadalmas életük útján, mint Reguláris Kanonokok a helyi egyház szükségleteit szolgálják közös szolgálatunkon keresztül a szegények és kirekesztettek, a fiatalok és öregek felé. Helyi szinten ez a szolgálat – mint a közösséget szolgáló helyi közösségek – kifejezésmódot talál a nevelői apostoli munkánkban alap, közép és felső szinten egyaránt.

Premontreiek szolgálnak az intézményekben, mint tanárok, professzorok, adminisztrátorok, tanácsadók, iskolai lelkészek, pénzügyi tisztviselők, és a kormányzásban, mint igazgatósági tagok és megbízottak.

A rend megbízásából plébániákon is szolgálnak, és ellátunk lelkipásztori kisegítő munkát egyházmegyés plébániákon. Rendtársaik elkötelezettek a szentségek ünneplésében és a lelkigondozásban az egészségügyi intézmények területén, kórházakban, idős otthonokban és nyugdíjasházakban.

Távolabb tekintve: rendtársak szolgálnak káplánként az Amerikai Katonai Lelkészség különböző alakulataiban, és a közösségük által alapított különböző külföldi és egészségügyi missziókban. Közelben maradva: néhányan közülük apátként, perjelként, házfőnökként, provizorként, és a képzés vagy a hivatásgondozás vezetőiként szolgálják magát a Premontrei Közösséget.

Forrás: premontrei.hu

Kép: www.martinuskiado.hu