Május 2. – Zászló ünnepe

Május 2. a Lengyel Köztársaság Zászlajának Napja.

A 16 évvel ezelőtt, 2004-ben létrehozott emléknap célja a lengyel öntudat és a nemzeti szimbólumok népszerűsítése. Hivatalosan először a Novemberi Felkelés során használták a fehér és piros színeket. A középkorban ugyanis egyszerre több zászló is használatban volt. A fejedelmek és később a királyok is saját címereiket használták – ez gyakran vörös mezőben elhelyezett fehér sas volt, de nem mindig – csakúgy, mint a lovagság és az egyéb birtokok. Az uralkodók személyes szimbólumai fokozatosan váltak állami jelképekké, hogy aztán a Jagelló-korban elérjék leggazdagabb formájukat.

Szláv színek

A felosztás előtt, a XVIII. század vége felé a francia forradalom hatására az új francia zászlót, a trikolort, a fehér, piros és sötétkék színeket kezdték használni Lengyelországban is. Érdekesség, hogy ez a három szín az összes szláv nép közös színe – a pánszláv zászló színei –, és jelenleg a szláv államok (népek) többsége a fehér-piros-kék színek valamilyen kombinációját használja: Csehország, Horvátország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, a Boszniai Szerb Köztársaság és a szorbok. Történelmileg a fehér-piros zászló azonban a csehek zászlaja, és a történelmi Csehország tartomány a mai napig használja. Déli szomszádaink állami zászlaján a kék szín csak Csehszlovákia létrejöttével egy időben jelenik meg, Csehszlovákia felbomlása után a kék szín Morvaországot jelöli. A három vízszintes sáv a zászlókon közép-európai sajátosság. Elég csak megnézni Magyarország, Románia, vagy Bulgária zászlaját…

A jelenlegi színek keletkezése

A fehér és a piros színt együtt kizárólag a 1791. május 3-i törvények első évfordulóján használták. Ekkor a hazafias érzelmeiket kimuatni kívánó hölgyek piros szalaggal átkötött fehér szoknyákban jelentek meg a parkokban vagy a szalonokban. Az urak pedig fehér-piros szalagokkal mentek ki az utcára. Nem véletlen tehát, hogy a Zászló Napját május 2-án, a május 3-i nemzeti ünnep előtt egy nappal ünnepeljük.

A köztársaság szétesése után Napóleon, az általa létrehozott, rövid életű Varsói Hercegségnek nemcsak alkotmányt adott, hanem a fehér-piros zászló is neki köszönhető. Ezekre a színekre hivatkozott a novemberi felkelés idején a Lengyel Királyság felkelő országgyűlésének törvénye is: „Az alsó- és a felsőház a Szejm Bizottságok kérelmeinek meghallgatása után, tekintettel az egységes, minden lengyelt összekötni hívatott jelképek megalkotásának igényére, a következőket határozta: 1.cikk: A nemzeti kokárda színei a Lengyel Királyság és a Litván Nagyfejedelemség címerének színei, vagyis a fehér és a piros szín lesznek. 2. cikk: Minden lengyel, de főképpen minden lengyel katona, ezeket a kokárdákat ott köteles hordani, ahol korábban a katonai jelzéseket hordták. A megszálló hatalmak később tudatosan vagy könnyelműségből, de gyakran eltérő módon használták ezeket a színeket, leggyakrabban fordítva, piros-fehér sorrendben. 1916. május 3-án a demonstráló tömeg először vonult fel Varsóban fehér-piros zászlókkal, amelyeket már tömeges készítettek a varrodák. Így szolgálta az ipari forradalom a nemzeti ébredést.

Forrás: kurier.plus

Fotó: mamotoja.pl