Lengyelek és németek

By 2018-05-27Hírek

Az egyik ország ízig-vérig katolikus, míg a másikat a megosztottság jellemzi, nem beszélve a nyelvi akadályokról. Az országos trendekkel ellentétben azonban Németország Mecklenburg-Vorpommern tartományában évek óta növekvő tendenciát mutat a katolikus hívők száma a lengyel bevándorlók miatt. De vajon hogyan birkóznak meg a megnövekedett lelkipásztori teendőkkel?

Lengyelország közelsége Löcknitz városában lépten-nyomon érzékelhető. A német kisvárosban teljesen hétköznapinak számítanak a lengyel rendszámú járművek az utakon, sőt mára már a közlekedési táblák is kétnyelvűek. A határ innen az országúton haladva mindössze 10 kilóméterre van. Lengyelország 2004-es, Európai Unióhoz való csatlakozása után pedig méginkább megélénkült az átmenő határforgalom.

Azonban míg a legtöbb német valójában csak bevásárolni vagy tankolni utazik a szomszédba, addig sok lengyel időközben új otthonra talált az Odera másik partján. Mert hogy van, ami a másik oldalon az élénk kikötő- és egyetemi városok ellenére hiánycikknek számít, még pedig a kedvező ingatlan- és lakásárak. A régiót egészen két évvel ezelőttig kivándorlás jellemezte, mondhatni hanyatlásra volt ítélve. Most a lengyel bevándorlóknak köszönhetően a negatív trend megfordulni látszik.

Ez a változás megmutatkozik a régió vallási összetételében is. Alig néhány évvel ezelőtt a tartományban a keresztények száma elenyésző volt, de a növekvő lengyel kisebbséggel a katolikus hívők száma is rohamosan nő.

A berlini érsekség fennhatósága alá tartozó terület egyike Németország azon kevés régióinak, ahol az országos trendekkel ellentétben növekszik a hívők száma.

Löchnitzben a ’70-es években az egyház érdeklődés hiányában beszüntette a miséket, napjainkban azonban ismét minden vasárnap van szentmise lengyel nyelven, mintegy 100 rendszeres miselátogatóval.

A Hoppenwalde/Pasewalk egyházkerületben, ahova Löcknitz is tartozik tavaly év végén 3.218 katolikus élt, közülük 1.454 hívő rendelkezett lengyel állampolgársággal. Néhány egyházközségben például már a lengyel többség volt a jellemző. Mindez az egyháznak nagy lehetőséget, de legalább akkora kihívást is jelent.

Ezen dologzik a 38 éves Klaudia Wildner-Schipek, aki tavaly január óta a „Hit határok nélkül” nevű projekt referense. A berlini érsekség által életre hívott program két évig a „Bonifatiuswerk” katolikus szervezet anyagi támogatását élvezi. Elsődleges célja, hogy támogassa a lengyel bevándorlókat abban, hogy az egyházban is megtalálják helyüket, valamint elősegítse a német és lengyel ajkú katolikusok harmonikus együttélését. Mert ugyan mindkét nemzet egyazon egyház elveit vallja, a hétköznapokban mégis rengetek akadály hárul a szorosabb közösségi kapcsolatok kialakítása elé. Wildner-Schipek a nyelvi akadályok mellett a problémát az egyházhoz való eltérő viszonyulásban látja.

„A lengyelek egy ízig-vérig katolikus nemzet tagjai. Ezt a fajta megosztottságot, ami Vorpommernre is jellemző, nem ismerik.”

Wildner-Schipek feladata az, hogy ezen kihívások mellett megpróbálja belecsempészni a közösségi érzést a régió katolikus csoportjainak életébe. Ennek érdekében számos kezdeményezést indított: a szentmisék utáni közös kávézáson, a kétnyelvű szentmiséken át egészen a német-lengyel Biblia hétig számos program közül választhatnak a hívők. A cél pedig mindegyiknél ugyanaz: a lengyel és német katolikusok egymáshoz való közeledésének elősegítse.

Előnyére válik, hogy a bevándorlók között sok fiatal, gyermekes család van. „A gyermekeken keresztül jobban meg lehet szólítani a családokat.”-mondja. Ezért különösen fontos számára a gyermek- és ifjúságpasztoráció. Az egyházi projektnapok a bölcsödékben, az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó gyermekdélutánok, valamint elsőáldozásra és bérmálásra való felkészítések szervezése tevékenyéségének szerves részét képezik.

Több mint egy év távlatából Wildner-Schipek bizakodóan vélekedik.

„Nagyobb az összetartás és egyre több közös egyházi alkalom kerül megrendezésre.”

A munka ezzel azonban nem ér véget, hiszen a lengyelek számra egyre csak nő. Álma egy közösségi ház megépítése lenne, hogy az egyházi programkínálatot egy helyen tudják prezentálni. Az érsekség már megkezdte a tárgyalásokat és igyekszik Löcknitzben egy arra alkalmas ingatlan felvásárlására.

Forrás: katolisch.de

Fordította: Deák Roland

Fotó: www.bz-berlin.de; www1.wdr.de