Jó pásztor

By 2018-04-22Lelkiség

Húsvét 4. vasárnapján, Jó Pásztor ünnepén papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Ilyenkor megnyílnak a szemináriumok ajtajai és a kispapok elindulnak a plébániák felé, hogy tanúságot tegyenek meghívásukról.

János evangéliumában Jézus a következőket mondja magáról:

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

De egyúttal figyelmeztet is arra, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy pásztorként viselkedjünk, mert ha béresekké válnunk, akkor:

akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut….

Egyik korban sem volt könnyű a papi szolgálat. Mindig ébernek kellett lenni, vagy az üldözések miatt vagy az elkényelmesedés veszélye fenyegetett.

A nyáj azonban sok örömöt és boldogságot ad a pásztor életében. A jó szó, az imádság sokat jelent!

Tessék elkezdeni imádkozni a papságért, szerzetesekért!

A TI fohászaitok nélkül elveszünk!

Bese Gergő atya