Imanap

By 2018-05-03Hírek

Idén az USA-ban május 3-ra esik a hónap első csütörtöki napja. Az egységért (Unity) mondott imamilliók központi vezérigéje az Efézusi levél 4,3-ban olvasható: “Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével”.

Az imanap hivatalos honlapján olvasható a központi téma és ez az Ige. Az oldalon egyebek mellett ilyen információk is találhatók: az imádság összehozza az embereket. És hidakat épít a szembenálló emberek és politikai pártok között.

Az ima emlékeztet arra, hogy mindnyájan Isten képére teremtettünk, s ezt a képmást hordozzuk, bármerre járunk is. Az ima egységet formál. Ezért választották idén az efézusi levél versét.

Kifejezik a szervezők azt a reményüket, hogy ez az imanap egyéneket, egyházakat, lelki vezetőket is arra indít, hogy teljes odaadással vegyenek részt Istennek e következő, nagy nemzetmozgató, nemzetegységesítő alkalmán.

Látható egység alakulhat ki akkor, ha milliók, százmilliók együtt tudnak imádkozni. Az ima nagy mozgásokat ösztönző ereje azt is elérheti, hogy ezt a napot az evangélium még erőteljesebb nemzeti és nemzetközi terjedése fogja követni.

“Istennek minden nagy és jelentős eseménye, tette ezen a Földön az Ő híveinek odaadó imádságával kezdődött!”

– olvashatjuk dr. Ronnie Floyd prédikátor gondolatát az imanapi online oldalon.

A honlap számos gyakorlati tanáccsal is szolgál: hogyan imádkozzunk Amerikáért, hazánkért? Hogyan készüljünk fel a Nemzeti Imanapra? Milyen előzménye, története van e napnak? Hogyan tartották meg az elődök ezt a napot? Videók, sok hasznos tipp, cikkek segítik a felkészülést.

Valóban: minden hatékony tettnek az első lépése az imádság – s ez már maga tett! Ahogyan ezt majd százmilliónyi megmozduló, imádkozó amerikai fogja bizonyítani idén is…

Dr. Békefy Lajos Ph. D.