A lengyel köztársasági elnök, Andrzej Duda könyörgő imádsága Jasna Górán

By 2020-04-06Nagyvilág

Csütörtökön, március 26-án az elnök részt vett a jasnogórski „apel” imádságban: a hazáért és a világon szétszóródott honfitársaiért imádkozott. Az apel-imádságot a czestochowai érsek, Waclaw Depo vezette.

Az elnök Jasna Górán  a hála jeleként átadott: egy ónixból készült rózsafűzért, borostyán kereszttel. Felirata: „A közös imádság emlékére, amelyet hazánkért és a világon szétszóródott honfitársainkért mondtunk a Czestochowai Istenanya Szentélyben Jasna Górán.” Adományát Arnold Chrapkowski, a pálos rend generálisa vette át..

A világban folyamatosan tomboló koronavírus kapcsán a hazáért és a világon szétszóródott honfitársakért jött Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság elnöke Jasna Górára imádkozni. Részt vett a Lengyelek esti imádságán, a jasnagórai Apelen a Szűzanya kápolnában, melynek keretében a litánia a vírustól való megszabadulásért hangzott el, a betegekért és mindazokért, akik az életük kockáztatása árán szolgálnak másokat.

Fogadalmi ajándékként a köztársasági elnök egy borostyán keresztes rózsafűzért hozott a częstochowai Szűzanyának. Rajta ez a felirat áll: “a hazáért és a világon élő valamennyi honfitársunkért a częstochowai Szűzanya kegytemplomában Jasna Górán mondott közös imádság emlékére”.

Az Apel közben elhangzott elmélkedésekben Wacław Depo érsek, częstochowai érsek Stefan Wyszyński bíboros 1946-ban elhangzott szavaira emlékezett, miszerint “Lengyelország a történelmét az Istenszülő, Istentől áldott Mária énekével nyitja(Bogurodzica kezdetű, legrégebbi lengyel vallásos ének és dallammal fennmaradt lírai nyelvemlék – a ford. megjegyz.). Népünk meghallotta Krisztus keresztjéről: “Íme a te Anyád”, és ettől fogva a nép történelmébe új, különleges erő árad; nemzetünk frigyre lépett Máriával, az Istenszülő népe lettünk”.

– Ma, a lengyel föld szülöttének, Wyszyński bíborosnak a boldoggá avatásához közeledve, megerősítjük a Te képmásod előtt, hogy megkeresztelt népünk hite és vallásossága nem magánügy, nem műemlék a múltból, hanem az isteni kegyelem ajándéka és egyúttal feladat – mondta Depo érsek.

Emlékeztetett rá, hogy I. Mieszko megkeresztelkedése óta nem volt és ma sincs olyan történelmi esemény, amelyben megfeledkezhetünk Lengyelország keresztény voltáról. Említést tett Mária anyai közbenjárásáról Bécs felmentése vagy a Varsói csata idején.

A częstochowai metropolita Szent II. János Pál a jasnagórai Apel (az említett esti imádság Częstochowában Máriához, 1953 december 8-a óta mondják Lengyelországért és az Egyházért, szűkebb értelemben ezen az imádságon elhangzó “Mária, Lengyelország Királynője” kezdetű ének – a ford. megjegyz.) 50. évfordulóján elhangzott szavait idézte: “ha az Apel szavait kimondjuk, az azért van, mert hiszünk az anyai szeretetben, amely a kereszt alatt állva Fia szívéből minden ember szívét a szívébe fogadta”.

Depo érsek hangsúlyozta, hogy Lengyelország az Isteni Gondviselés ajándéka, folytonos ügy és nyilvános feladat, de ugyanakkor nagyon személyes ajándék is.

– A hiten és az imádságon keresztül Krisztus és a Te szeretetedhez folyamodva, Anyánk, szeretnénk erőt meríteni a lankadatlan reményhez a haza és a világ rögös útjain – mondta a częstochowai metropolita és kiemelte: hisszük hogy a megfeszített Krisztus, aki maga is megtapasztalta a szenvedés és az elmagányosodás megsemmisítő erejét a kálvárián, elvezet minden embert győzedelmes szeretetének helyére a feltámadás által.

-Te tudod, Mária – mondta az érsek -, hogy mennyire szükségünk van ma erre a reményre. Köszönjük hazánk vezetőit, az ő szolgálatukat és önzetlenségüket a szolgálat minden területén, mindenfajta szolgálatot: különösképp az orvosi, az egyenruhás, az önkéntes szolgálatot. Szükség van erre a mély egységre, Isten és az emberi szolidaritás egységére, amely a másikat hordozza a fenyegettetésben. Nem egyszer hosszú idő kell hozzá, hogy feltáruljon előttünk az értelmetlenségen túli értelme, a Krisztusban testet öltő megváltó szenvedés értelme.

– Hadd kerekedjen felül tehát ebben a szörnyű, az élet, a szenvedés és a halál titka között zajló küzdelemben a megfeszített és feltámadt Krisztussal és a Veled való egység, Mária – imádkozott Depo érsek.

Forrás, kép: jasnagora.com

Fordította: Borlay Eszter és Szakács Katalin