Rátalálni Istenre

By 2018-03-27Hírek

Nem akarja az idejét „Istenre elfecsérelni” hangzott el egykor a francia író, Albert Camus egyik regényének főhőse szájából, meghatározván ezzel egy egész generáció valláshoz való hozzáállását. Azonban a kép most változni látszik.

Péteken publikálták a francia „La Croix” újság, a Jean-Rodhain alapítvány és a Francia Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából végrehajtott közvéleménykutatás eredményét, amelyből kiderül, hogy Franciaországban több fiatal hisz Istenben, mint két évvel ezelőtt.

A populációt 18 és 30 év közötti francia fiatalok alkották. A 2016-os adatokhoz képest 9%-kal (43%->52%) nőtt azon fiatalok száma, akik hisznek Istenben. A megkérdezettek 43%-a úgy véli, hogy szerite nehéz manapság Franciaországban hívőnek lenni.

„A fiatalok körében megmutatkozni látszik egyfajta spirituális és hitbeli újraébredés, értelemkeresés. Valami történik.”

mondta Nathalie Becquart, aki a fiatalok evangelizációjáért felelős a Francia Püspöki Konferenicián.

Németországban egyre kevesebb fiatal hisz Istenben

Németországban a legutóbbi, 2015-ös Shell ifjúsági tanulmány eredményeinek tükrében a fiatal nemzedék 29%-a hisz egy „személyes istenben” és további 17% valamilyen földöntúli hatalom létezésében.

A felmérés alapján az utóbbi 10 évben jelentősen emelkedett azoknak a francia fiataloknak az aránya is, akik valamilyen vallási felekezethez tartozónak vallották magukat.

Míg 2008-ban ez a válaszadók pusztán 34%-át jelentette, a 2018-as adatok szerint ez szám 57%-ra nőtt.

A megkérdezettek 19%-a vett már részt keresztény találkozón vagy zarándoklaton és 24%-uk keresett már valamilyen vallással kapcsolatos tartalomra a világhálón.

A fiatalok kisebb része 23% helyett, már csak 19%-a vonja kétségbe Isten létezését.

„Ez a generáció sokkal gyakorlatiasabb, mint idealista elődei.” nyilatkozta Philippe Bordeyne a párizsi Katolikus Intézet rektora. A mai fiatalok számára az ima és a keresztény találkozók esztétikai dimenziókkal bírnak. Még azok a fiatalok is, akik nem hisznek Istenben kulturális élményként tekintenek az istentiszteletekre.

Ezt a közvéleménykutatást egészíti ki a párizsi Katolikus Intézet és londoni St. Mary egyetem csütörtökön közzétett tanulmánya is. Az eredmények azt mutatják, hogy Európában egyre kevesebb a hívő fiatal, azonban a kérdések nem tértek ki közvetlenül az Istenbe vetett hitre.

Fordította: Deák Roland

Forrás: www.katolisch.de