Köztér

Közterületek elnevezése a Nagy Pápáról

A Kelet – Európai Fiatalokért Egyesület és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség a 2020-as esztendőben programsorozatot hirdetett Szent II. János Pál pápa születésének 100. és halálának 15. évfordulója alkalmából. 

A Nagy pápa, a Fiatalok pápája, elevenen él a hívők emlékezetében, szívében. Azonban éppen a Z generáció, az útját kereső fiatal nemzedék nem őriz a pápával kapcsolatban semmi személyesen átélt emléket. Ők már csak úgy tekintenek rá, mint aki az új évezredbe átkormányozta az Egyház hajóját és emblematikus alakja volt a kommunizmus ledöntésének. 

Programsorozatunkban szeretnénk, ha minél több:

  • utca
  • tér
  • park
  • körforgalom
  • közösségi tér (kultúrházak stb.)
  • intézmény viselné Szent II. János Pál pápa nevét. Ezzel is kifejezve elköteleződésünket a keresztény gyökerek ápolása, a lengyel – magyar barátság töretlen tisztelete és a szentéletű pápa iránti szeretetünk mellett. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

  1. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

Ennek értelmében a közterület elnevezéséről az önkormányzat a hatályos jogszabályi keretek között önállóan dönt.

Az Mötv. 14. § -a értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti 

  • olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
  • olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Szent II. János Pál pápa személye épp ezen rendszerekkel szembeni küzdelmet, azok megszüntetése érdekében kifejtett küzdelmet szimbolizál.

Ezért ehhez kérjük polgármesterek, képviselők támogatását és a polgárok kezdeményezését.