Bemutatkozás

 

A 2018. November 4-én megtartott taggyűlés megszavazta az Egyesület alapszabályában szereplő célkitűzések kiegészítését. Így a megújult változat a következő képen hangzik:

A második világháború után leereszkedő vasfüggöny oly markánsan, egyértelműen osztotta Európát két nagy régióra, hogy ehhez képest minden más különbség szerepe elhalványult. Az egyik oldalt a parlamentáris demokrácia és a sikeresen működő piacgazdaság, a másik oldalt a pártállami diktatúra, valamint az államilag irányított, kudarcos tervgazdaság és a Szovjetunió abszolút hatalmi dominanciája jellemezte. Az integráció útján lépésről lépésre haladó nyugati államok – nem csak a köznyelv, a sajtó és a politika, hanem gyakran a tudomány fórumain is – kisajátították maguknak és újfajta identitás alapjává tették az Európa szó használatát, s a kontinens másik felét – immár a Szovjetunióval együtt – jobbesetben Kelet – Európának, többnyire azonban csak “Kelet” – nek, keleti tömbnek, szovjet blokknak nevezték. Az Egyesület megnevezésénél a korábban leírt politikai felosztást használnánk.

A Kelet – Európában élő fiatalok segítése: oktatása, nyelvtanulás, külföldi kapcsolatok építése, hagyományaik ápolása, természeti adottságainak megismerése, vallási sokszínűségük megőrzése, diaszpóráikban az identitásuk ápolása, az Európai Unióhoz való kapcsolataik erősítése. Az országok kölcsönös megismerését elősegítő szakmai konferenciák, kerekasztal – beszélgetések szervezése, kiadványok szerkesztése és megjelentetése, online hírportál üzemeltetése, találkozók, csereprogramok szervezése. A kulturális sokszínűséget bemutató fesztiválok rendezése (egyházi és világi).

A Magyarországon hivatalosan nemzeti kisebbségként nyilvántartott (német, szlovák, ukrán, román, szerb, ruszin, bolgár, görög, szlovén, horvát, lengyel, örmény és etnikumként (roma) szereplő közösségek kultúrájának, identitásának megőrzésére szolgáló programok, rendezvények szervezése.

Kiemelt figyelmet fordítunk a határon túli magyarok szellemi, kulturális illetve/vagy anyagi támogatásával kapcsolatos kezdeményezésekre.